Warsztaty dla dzieci

Oferujemy dzieciom możliwość udziału w warsztatach tematycznych, które będą organizowane dla małych grup, w terminach dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci, również w godzinach popołudniowych i wieczornych.
Proponujemy:

  • Warsztaty dotyczące rozwoju emocji u dzieci w różnym wieku (od 3 do 15 lat) – Akademia JA
  • Warsztaty muzyczne – zajęcia umuzykalniające, wzmacniające poczucie rytmu, wrażliwość na dźwięki, również wzmacniające integrację dziecka z grupą. Będą prowadzone przez doświadczonego nauczyciela, animatora, muzykoterapeutę.
  • Warsztaty plastyczne – rozwijają wrażliwość dziecka, umożliwiają ekspresję dziecięcych emocji. Dziecko pozna różne techniki plastyczne, będzie miało kontakt z różnymi materiałami, np.:
  • malowanie rękami
  • tworzenie ozdób świątecznych
  • tworzenie biżuterii. 

Ceny będą podawane odrębnie dla każdego warsztatu.

Zajęcia dodatkowe/korepetycje

Na państwa życzenie zorganizujemy w dogodnym terminie korepetycje dla małych grup dzieci w zakresie materiału programowego ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Warunkiem jest zebranie się grupy co najmniej 3 dzieci z podobnymi potrzebami.


Mogą one dotyczyć: matematyki, fizyki, chemii, języków obcych. Cena zależna od przedmiotu, wieku dzieci i wielkości grupy (im większa grupa, tym bardziej korzystna cena dla jednego uczestnika).